Czy masz flagę na Dzień Flagi?

Flaga Polski coraz częściej dumnie powiewa na prywatnych balkonach oraz masztach przed domami. Widoczna jest w oknach, można ją także dostrzec na samochodach. Nastała patriotyczna moda na manifestowanie swojej przynależności do narodu. Zawsze towarzyszy obchodom ważnych uroczystości, rocznic oraz świąt państwowych. To wyraz naszej miłości do ojczyzny.

Zgodnie z “Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych” barwami naszego kraju są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Święto Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Jedenaście artykułów ustawy zasadniczej wprowadziło monarchię dziedziczną, trójpodział władzy, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem, a także znosiło liberum veto. Choć w wyniku konfederacji targowickiej konstytucja obowiązywała jedynie przez rok, przez dziesięciolecia podtrzymywała ducha walki o niepodległość. Po jej odzyskaniu w 1918 roku Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono jako najważniejszą uroczystość państwową. W czasie II wojny światowej zostało zdelegalizowane, a w długich latach komuny nieuznawane przez ówczesne władze. Zastąpiono je obchodami Święta 1 Maja. Dopiero powstanie “Solidarności” przywróciło świętowanie majowej Konstytucji 3 maja 1981 roku.

2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o dniach wolnych od pracy z 18 stycznia 1951 r. znosiła Święto Konstytucji 3 Maja. W Rzeczypospolitej Ludowej 2 maja był więc dniem zdejmowania flagi po Świecie Pracy z uwagi na zakaz obchodzenia trzeciomajowej rocznicy. Święto w znanej nam obecnie formie, ustanowiono w roku 2004 postanawiając, że dzień 2 maja będzie dniem uhonorowania polskiej flagi.

Barwy narodowe i ich ochrona

Każdy Polak ma prawo podkreślać znaczenie ważnych uroczystości państwowych biało-czerwonymi barwami, pod warunkiem zachowania odpowiednich czci i szacunku. Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Według przepisów o ochronie symboli narodowych zawartych w Kodeksie Karnym za publiczne usunięcie, znieważenie lub zniszczenie flagi grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności.