W jakiej kolejności umieszcza się flagi państwowe i organizacyjne?

W przypadku eksponowania na masztach kilku różnych flag obowiązują określone zasady dotyczące ich gradacji. W Polsce nie są one uregulowane prawnie, jednak obowiązuje protokół Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, do którego należy się stosować.

Przede wszystkim symbol narodowy ma zawsze pierwszeństwo przed symbolami innych państw albo organizacji międzynarodowych. W zależności od konkretnej sytuacji może to jednak oznaczać umieszczenie polskiej flagi w środku lub na początku szeregu. Jakie są zatem podstawowe wytyczne?

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej a symbole innych państw.

Każda flaga państwowa posiada tę samą rangę, jednak w zależności od tego, w którym kraju będą one wyeksponowane, odmienna będzie ich kolejność. W Polsce pierwszy w szeregu będzie nasz biało-czerwony symbol narodowy.

Jeśli flagi będą umieszczone w linii, a ich liczba będzie parzysta, to flaga Rzeczypospolitej Polskiej powinna znaleźć się jako pierwsza po prawej, patrząc od strony budynku. Kolejne symbole narodowe należy natomiast umieścić w kolejności alfabetycznej, czyli np. najpierw flagę Anglii, później Francji i Niemiec. Jeśli natomiast liczba flag jest nieparzysta, to najważniejszy, czyli w tym wypadku polski symbol narodowy, powinien się znaleźć na środku, a następny w kolejności po jego prawej.

 

Gdzie umieścić flagi organizacji międzynarodowych?
Co w przypadku, w którym oprócz symboli narodowych na jednym z masztów znajduje się flaga Unii Europejskiej lub NATO? Należy pamiętać, że symbole organizacyjne zawsze są niższe rangą od państwowych, dlatego w takiej sytuacji trzeba najpierw umieścić wszystkie flagi państw, a dopiero na końcu UE/NATO.

 

Jeśli dodatkowo przed budynkiem mają być umieszczone flagi województw czy gmin, należy zastosować gradację, w której najpierw umieszcza się wszystkie flagi państwowe, później wojewódzkie, gminne, a na końcu flagę Unii Europejskiej. Dobrym przykładem poprawnej kolejności flag na masztach są flagi przed Urzędem Miasta Legionowo:

A jak jest w przypadku flag we wnętrzach, umieszczonych na stojakach flagowych ?

Zasada jest oczywiście taka sama. Przykład poniżej pokazuje ustawienie flagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Polski i Unii Europejskiej.

Przy tym zawsze trzeba dbać o wygląd każdej z wywieszonych flag. Należy im się jednakowy szacunek, dlatego żadna z nich nie może być wygnieciona czy brudna.